MSVT

Medisch Specialistische Verpleging is de verpleegkundige zorg thuis, waarbij het ziekenhuis de eindverantwoordelijkheid over de zorg heeft. Bijvoorbeeld bij het inzetten van een morfinepomp, het toedienen van antibiotica via infuus, katheteriseren, wondverzorging, ambulante compressietherapie of een VAC-pomp voor wondbehandeling. De geleverde uren worden door de ziektekostenverzekeraar vergoedt.