PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Indien u naast de zorg begeleiding wenst, krijgt u te maken met uw Gemeente. De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) is er om voor u de begeleiding te organiseren die u nodig heeft. Na uw aanvraag zal de WMO adviseur de indicatie stellen voor uw begeleiding.

Begeleiding

Hoofddoel van begeleiding is het bevorderen en/of in stand houden van de zelfredzaamheid van de cliënt. Begeleiding individueel richt zich voornamelijk op alles wat het maken heeft met het structureren van de dag/week. De begeleiding is gericht op de persoonlijke thuissituatie, waarin ook (indien nodig) het gezin en de leefomgeving nauw worden betrokken. Daarnaast begeleiden de medewerkers van Pallia Zorgbureau ook bij de integratie in de samenleving en sociale participaties bij dreigend isolement.

Wij begeleiden bij:
  • Het leren omgaan met een stoornis, handicap of beperking
  • Het oefenen en aanleren van vaardigheden
  • Het organiseren van het huishouden
  • Het op orde brengen en begeleiden van financiën en administratie
  • Cliënten met de ziekte van Alzheimer

BEGELEIDING KINDEREN

Pallia Zorgbureau heeft gespecialiseerde medewerksters in dienst die kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking kunnen begeleiden.

Begeleidingsplan

Samen met de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en verwachtingen van de ouders en het kind.

GROEPSBEGELEIDING

Pallia Zorgbureau biedt groepsbegeleiding voor mensen met een vorm van dementie zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body, fronto-temporale dementie, Parkinson, Korsakov en Creutzfeldt-Jacob.

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding vindt plaats in een huiselijke omgeving en is kleinschalig. Raadpleeg ook eens de pagina Onderdak, elders op deze website.