HUISHOUDELIJKE ZORG

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw huishoudelijke werkzaamheden kunnen we u helpen bij het schoonmaken van uw huis, de was, afwassen, strijken, boodschappen halen, maaltijdbereiding en zorg en aandacht voor uw kinderen.

Uw persoonlijke situatie

Daarbij gaan we uit van uw persoonlijke situatie en u geeft aan wat u graag wilt en wat u belangrijk vindt. We werken zo veel mogelijk op de manier waarop u dat gewend was. We werken met een vaste medewerkster die aan u gekoppeld wordt en die ook op een vast tijdstip bij u komt werken.